Забрана за ползване на водопроводната вода за пиене

Общинска администрация – Свиленград и Регионална здравна инспекция – Свиленград
съобщават на жителите на общината, че за избягване на риска от здравословни проблеми се забранява ползването на водата от централната водопроводна мрежа за пиене и пряка консумация в храни и напитки. Гражданите да използват бутилирана минерална или трапезна вода. Препоръчва се съдовете за хранене да се измиват с преварена вода. В следващите няколко дни водата ще може да се ползва само за битови нужди. На всеки час се правят изследвания на качеството на водата. Допълнително ще бъде съобщено, че водата може да се пие, след като изследванията покажат резултати, съответстващи на изискванията.
Забранява се също ползването на вода за пиене от местните извори в селата Чернодъб, Пъстрогор и Димитровче, поради подпочвеното й замърсяване от наводнението.
https://www.livechatalternative.com/