СЪОБЩЕНИЕ за обявена обществена поръчка с предмет "Доставка на оборудване за противопожарни депа на територията на община Свиленград”

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП,
С ПРЕДМЕТ: "Доставка на оборудване за противопожарни депа на територията на община Свиленград” по проект 26/226/00257/17.10.2011г. „Залесяване на опожарени горски територии и направа на минерализовани ивици на територията на община Свиленград” финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013.
Срок за получаване на документация за участие: 23.05.2012 г. Час: 16:00
https://www.livechatalternative.com/