СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ”

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

И

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1870”

ОРГАНИЗИРАТ

СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ”
07.06.2012 г. - 10.06.2012 г.

Фестивалът се провежда под патронажа на
Кмета на Община Свиленград инж. Георги Манолов

РЕГЛАМЕНТ

Международният фолклорен фестивал „Песни и танци без граници” ще се проведе от 07.06.2012 г. до 10.06.2012 г. в рамките на четири конкурсни дни, вечерни концерти и с една фестивална сцена в гр. Свиленград.

Във фестивала могат да участват танцови състави, ансамбли, групи за народни песни, народни хорове и оркестри, фолклорни състави и индивидуални изпълнители от България и чужбина.

За участниците във фестивала няма възрастови ограничения.

Изпълнителите си осигуряват музикален съпровод на живо или синбек на CD.

Ще се присъдят следните награди:
• Грамота за всеки участник във фестивала;
• Награда за най-добър танцов състав;
• Награда за най-добър ансамбъл;
• Награда за най-добра група за народни песни-автентичен фолклор;
• Награда за най-добра група за народни песни-обработен фолклор;
• Награда за най-добър индивидуален изпълнител;
• Голямата награда на фестивала.

Всеки фестивален ден завършва с определяне на лауреати, които добиват право
да участват във вечерен концерт.
Оценяването ще се извършва от тричленно професионално жури.

Времетраене на изпълненията:
• индивидуални изпълнители - до 10 минути;
• певчески групи - до 15 минути;
• танцови състави - до 20 минути;
• ансамбли - до 30 минути.Всички желаещи да участват попълват заявка по приложен образец и я изпращат до 28.05.2012 г.на адрес :
гр. Свиленград
област Хасково
бул.” България” № 69 а
НЧ «Просвета-1870»
или на e-mail: [email protected]

Редът на явяването се определя от организаторите след постъпване на заявките. При наличие на повече заявки от необходимите участия на конкурсния ден се прави предварителна селекция на участниците и писмено се уведомяват всички за деня, в който са допуснати до конкурсната програма.

Програмата ще бъде предоставена на всички записали се участници до 31.05.2012 г.

Със заявленията за участие, моля да изпратите:
• творческа биография на участника/участниците/
• репертоар за участие във фестивала и времетраене на изпълненията
• точен адрес, телефон или e-mail.

За всеки състав или индивидуален изпълнител изпратете отделна заявка.

Организаторите на фестивала не поемат разноските на участниците за пребиваването им в Свиленград.

Участниците плащат такса за участие както следва:
• за индивидуални изпълнители -10 лв. на участник;
• за групи - 3 лв.на участник (Таксите се внасят в касата на НЧ «Просвета 1870» при пристигането на участниците, откъдето се получават и съответните разходооправдателни документи).

Изпращат се преференциални оферти за нощувки и за туристически маршрути по избор, които трябва да се посочат като избрани варианти.

Организаторите определят отговорник за всяка група, който посреща, съпровожда и информира участниците по време на пребиваването им в Свиленград. За желаещите е изготвена туристическа програма.

Посрещането и регистрацията на участниците при пристигането им ще се извърши в НЧ «Просвета 1870» гр. Свиленград.

Участниците предоставят на МФФ ”Песни и танци без граници” авторските права да излъчват и да разпространяват по радия и телевизии записите от концертите, изнесени по време на фестивала.

За контакти и повече информация:
тел: 0379 71371
e-mail: : [email protected],

https://www.livechatalternative.com/