Съобщение за пръскане на зелени площи срещу кърлежи и комари

На 14.05.2012 г. от 20.00 часа ще се проведе нощно третиране на зелените площи срещу кърлежи, комари, ларви на комари и бълхи в гр.Свиленград, в с.Кап.Андреево и в с.Генералово. В срок от 24 часа след третирането се забранява влизането в обработените зелени площи, за което ще има поставени обозначителни табели с карантинния срок.
Подлежащите на дезинсекция площи:
1.Градски парк- Свиленград 2.Парк в кв.“Кап.П.Войвода” 3.Младежки парк 4.Зелена площ пред РС-Свиленград 5.Зелени площи кв.”Гебран” 6.Зелена площ «Сухата река» 7.Зелени площи – бул.”България” 8.Площи около моста на р.Марица 9.Зелена площ кв.”Велето” 10.Зелени площи кв.”Юг” 11.Зелена площ ул.”Захари Зограф” 12.Зелени площи между ул.”Ген.Скобелев”и ул.»Княз Борис I»
13.Зелена площ ул.”Септемврийска” 14.Зелена площ зад банка Биохим-ул.”Мир”
15.Зелена площ пред библиотеката 16.Зелена площ ул.”Тодор Кирков” 17.Зелена площ ул.”Г. Кирков”с ул.”Хр.Ботев”-площад “Тракия”
18.Зелена площ ул.”Кирил и Методий”
19.Зелена площ пред Социални грижи /Бюро по труда/
20.Зелени площи кв.”Простор” 21.Зелени площи кв.”Изгрев” 22.Зелени площи кв.”Младост” /ул.”Сан Стефано”/
23.Зелени площи на МБАЛ 24.Зелена площ ул.”Крайречна” 25.Зелени площи ул. ”В.Левски ” 26.Зелени площи край спортна площадка »Марица»/нафтопункта/
27.Зелени площи ул. ”Цар Симеон Велики”/горското/
28.с.Кап.Андреево 29.с.Генералово

https://www.livechatalternative.com/