Съобщение за пръскане със самолет срещу комари

В период от 14.05.2012 г. до 17.05.2012 г. от 06.00 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника по поречието на р.Марица в Община Свиленград. Третирането ще се извърши с препарат „ЦИКЛОН” с карантинен срок 7 дни. Подлежащите на обработка терени са на 2 км отстояние от населените места :

гр. Свиленград
•Местност ”Канаклийска ува” -550 дка
•Местност ”Орманя” -300 дка
•Местност ”Пашекьовска ува” -800 дка

с. Капитан Андреево
•Местност ”Гюнлюка” -1200 дка
•Местност ”Биберлика” -800 дка

с.Генералово •Местност ”Левка дере” -400 дка
•Местност ”Ченгене дере” -400 дка
•Местност ”Тополите” -200 дка
https://www.livechatalternative.com/