Второ пръскане срещу кърлежи и комари ще прави общината

От 11.06 до 14.06.2012 г. от 20.00 часа ще се проведе второ пръскане срещу кърлежи, комари, ларви на комари и бълхи на зелените площи в гр.Свиленград, с.Кап.Андреево и с.Генералово. В срок от 24 часа след третирането се забранява влизането в обработените райони. В тях ще бъдат поставени обозначителни табели с карантинния срок.
Подлежащите на дезинсекция площи:
1. Градски парк- Свиленград
2. Парк в кв.“Кап.П.Войвода”
3. Младежки парк
4. Пред РС-Свиленград
5. Кв.”Гебран”
6. «Сухата река»
7. Бул.”България”
8. Около моста на р.Марица
9. Кв.”Велето”
10.Кв.”Юг”
11.Ул.”Захари Зограф”
12.Между ул.”Ген.Скобелев”и ул.»Княз Борис I»
13.Ул.”Септемврийска”
14.Ул.”Мир” зад банка „Биохим”
15.Пред библиотеката
16.Ул.”Тодор Кирков”
17.Ул.”Г. Кирков”, ул.”Хр.Ботев”-площад “Тракия”
18.Ул.”Кирил и Методий”
19.Пред Дневния център
20.Кв.”Простор”
21.Кв.”Изгрев”
22.Кв.”Младост” -ул.”Сан Стефано”
23.Двора на МБАЛ
24.Ул.”Крайречна”
25.Ул. ”В. Левски ”
26.Край спортна площадка »Марица»
27.Ул. ”Цар Симеон Велики”/горското/
28.с.Кап.Андреево
29.с.Генералово

https://www.livechatalternative.com/