Покана до всички заинтересовани страни за начална пресконференция по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”

Покана до обществеността и всички заинтересовани страни за начална пресконференция по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, реализиран от Община Свиленград. Проектът се финансира по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е реставрацията и интерпретацията на културно-историческото наследство и популяризиране на атракциите на Средновековната крепост и Тракийската гробница в село Мезек. В рамките на събитието ще бъдат представени основните дейности по проекта и възможностите за сътрудничество между Общинска администрация- Свиленград и местния бизнес.
Пресконференцията ще се състои на 11 юли, сряда, от 11.30 часа в НЧ „Просвета-1870” – Свиленград.
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Инвестираме във вашето бъдеще
https://www.livechatalternative.com/