Трето пръскане срещу кърлежи и комари ще прави общината

От 07.08 до 10.08.2012 г., от 21.00 часа до 05.00 часа ще се проведе трето пръскане срещу кърлежи, комари, ларви на комари и бълхи на зелените площи в гр.Свиленград, с.Кап.Андреево и с.Генералово. В срок от 24 часа след третирането се забранява влизането в обработените райони. В тях ще бъдат поставени обозначителни табели с карантинния срок.
Подлежащите на дезинсекция площи:
1.Градски парк- Свиленград
2.Парк в кв.“Кап.П.Войвода”
3.Младежки парк
4.Пред РС-Свиленград
5. Кв.”Гебран”
6. «Сухата река»
7. Бул.”България”
8. Около моста на р.Марица
9. Кв.”Сакар” (Велето)
10. Кв.”Юг”
11. Ул.”Захари Зограф”
12.Между ул.”Ген.Скобелев”и ул.»Княз Борис I»
13. Ул.”Септемврийска”
14. Ул.”Мир” зад банка „Биохим”
15. Пред библиотеката
16. Ул.”Тодор Кирков”
17. Ул.”Г. Кирков”, ул.”Хр.Ботев”-площад “Тракия”
18. Ул.”Кирил и Методий”
19. Околовръстен път
20. Кв.”Простор”
21. Кв.”Изгрев”
22. Кв.”Младост” -ул.”Сан Стефано”
23. Двора на МБАЛ
24.Ул.”Крайречна”
25.Ул. ”В. Левски ”
26.Спортни площадки
27. Ул. ”Цар Симеон Велики”/горското/
28. с.Кап.Андреево
29. с.Генералово
https://www.livechatalternative.com/