Съобщение за общоградско есенно почистване

Общинска администрация – Свиленград организира общоградско есенно почистване с участието на жителите на града.
Почистването ще се проведе на 20 и 21.10.2012 г. (събота и неделя). Събраните отпадъци трябва да бъдат изнесени пред домовете и офисите до 08:00 часа на 22 октомври (понеделник), когато ще бъдат събрани от сметоизвозващи коли.
Почистването не се отнася за изхвърляне на строителни отпадъци.
https://www.livechatalternative.com/