СЪОБЩЕНИЕ във връзка с промяна на Наредба №2/2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт

Децата до 7 навършени години имат право на безплатно пътуване в превозните средства за обществен превоз на пътници, неограничен брой пътувания по вътрешноградския автобусен, тролейбусен, трамваен транспорт в цялата страна с изключение на специализираните и случайните превози, както и тези по допълнителните градски линии.

Желаещите да пътуват по тези транспортни схеми следва да се обадят на гишето за издаване на билети и карти за пътуване от фирма „Бойдеви” ЕООД на автогара Свиленград. Картите се издават по настоящ адрес на детето срещу представене на следните документи:

1.Копие от акта за раждане, удостоверяващ възрастта на детето.
2.Документ за настоящ адрес на детето, издаден от „ГРАО” в Общината,удостоверяващ неговия адрес.
3.Снимка на детето във формат 15мм/20 мм.
4.Документ за самоличност на родител/настойник/.
https://www.livechatalternative.com/