До 30 октомври е срокът за плащане на местните данъци

До 30 октомври 2012 г. е крайният срок за заплащане на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства, такса битови отпадъци и последната вноска на патентния данък. Плащанията се извършват на касата на дирекция „Местни данъци и такси и търговска дейност” в ОбА, от 08.00 ч. до 16.00 ч., или по банкова сметка BG 51 DEMI 92408400034740, банков код DEMIBGSF-Търговска банка АД, офис Свиленград.
При просрочване на дължимите суми ще бъдат приложени действия за принудително събиране.
https://www.livechatalternative.com/