До 10 май продължава приемът на кандидати за домашни санитари

Удължен е срокът за прием на кандидати за длъжността Домашен санитар по проект „Моята сребърна есен – щастлива пролет”, схема за безвъзмездно финансиране „Помощ в дома” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Заявленията се приемат до 10 май 2013 г. в Информационния център в Общинска администрация – Свиленград. Кандидатите трябва да приложат следните документи: копие от лична карта, свидетелство за съдимост, автобиография, диплома за завършено образование, медицинско свидетелство, служебна бележка от Бюрото по труда, копие от трудова книжка. Одобрените лица ще бъдат наети на трудов договор за период от 12 месеца.
https://www.livechatalternative.com/