Съобщение за пръскане със самолет срещу комари

В периода от 20.05.2013 г. до 27.05.2013 г., от 05.30 часа до 11.00 часа, ще се извърши пръскане срещу комари с авиационна техника по поречието на р.Марица в Община Свиленград. Подлежащите на третиране терени отстоят на 2 км от населените места.
В гр.Свиленград - местност ”Канаклийска ува” - 550 дка, местност ”Орманя” - 300 дка, местност ”Пашекьовска ува” - 800 дка.
В с.Кап.Андреево - местност ”Гюнлюка” - 1200 дка, местност ”Биберлика” - 800 дка.
В с.Генералово - местност ”Левка дере” - 400 дка, местност ”Ченгене дере” - 400 дка, местност ”Тополите” - 200 дка.
https://www.livechatalternative.com/