Спиране на водоснабдяването на кв. "Капитан Петко войвода" на 21.01.2014, 22.01.2014 и 23.01.2014г.

Във връзка с проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград" - обект Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода" и кв.„Гебран", на 21.01.2014г. /вторник/, 22.01.2014г. /сряда/ и 23.01.2014 г. /четвъртък/ ще се извърши пресвързване на новоизградените участъци по водопроводната мрежа на кв. "Капитан Петко войвода" към съществуващата водопроводна мрежа. Поради тази причина се налага спиране на водоснабдяването от 09:00 до 17:00 часа.
https://www.livechatalternative.com/