Полезна информация за жителите на кв. "Гебран" и кв. "Кап. Петко войвода" във връзка с изпълнението на общинския проект за водния цикъл

Във връзка с изпълнението на обект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода” и кв.„Гебран” по всички възникнали технически въпроси живущите в кв.”Гебран” и кв.”Капитан Петко войвода” могат да се обръщат към ръководителя на обекта – Найден Николаев. От него жителите на двата квартала могат да получават информация за извършващите се строително-монтажни работи и за решаване на проблеми възникнали в хода на строителството.

Найден Николаев - Ръководител обект
тел.: 02/ 925 14 44, факс: 02/ 925 12 13
e-mail: [email protected]
моб.тел: 0887/548829
https://www.livechatalternative.com/