Здравният медиатор на общината приема граждани в Бизнес център - Свиленград

Здравният медиатор на Община Свиленград вече приема граждани в Бизнес центъра от 9.30 до 14.00 ч., всеки работен ден. На тази длъжност с конкурс бе избран Валентин Велев, който успешно завърши специално обучение в МУ-София. Дейността му включва осъществяването на връзка между малцинствените групи със здравните и социални служби и институциите, както и съдействие за профилактичните и здравно – информационните кампании сред ромската общност, изграждането на работни партньорства с ОПЛ, РЗИ, специалисти в болничните заведения и други местни институции.
https://www.livechatalternative.com/