Съобщение за пръскане срещу комари и кърлежи с авиационна и наземна техника

В периода от 19.05.2014 г. до 30.05.2014 г., от 05.30 до 11.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника по поречието на р.Марица в Община Свиленград. Подлежащите на третиране терени са с площ 2 450 дка и отстоят на 2 км от населени места: Свиленград – местности ”Канаклийска ува”, ”Орманя”, ”Пашекьовска ува”; с. Кап.Андреево – местности ”Гюнлюка”, ”Биберлика”; с. Генералово – местности ”Левка дере”, ”Ченгене дере”, ”Тополите”.
От 19.05.2014 г. до 26.05.2014 г., при благоприятни климатични условия, от 21.00 часа ще се извърши третиране на зелените площи срещу комари, ларви на комари, кърлежи и бълхи с ПРЗ /препарат за растителна защита/ЕВ, в землищата на гр.Свиленград, с.Кап.Андреево и с.Генералово.
https://www.livechatalternative.com/