Съобщение за временно частично ограничаване на движението на МПС по пътя от "Лъв чешма" до входа на Свиленград

Във връзка с изпълнението на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” – подобект Канализационен колектор, се създава временна организация за частично ограничаване на движението на МПС в част от платното и банкета на път I-8 Любимец – Свиленград в участъка от „Лъв чешма” до входа на Свиленград при бензиностанция „Лукойл”. Трафикът ще се насочи по дясното платно в двупосочен режим на движение. Поставена е временна сигнализация на движението. Планирано е строително-монтажните работи да продължат до 08.07.2014 г.
https://www.livechatalternative.com/