Съобщение за спиране на водоснабдяването на кв. „Гебран” на 4 юни

Във връзка с проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград" - обект Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода" и кв.„Гебран", на 04.06.2014г. /сряда/ ще се извърши пресвързване на новоизградени водопроводи на бул. „България” към съществуващата водопроводна мрежа. Това налага спиране на водоснабдяването от 08:00 до 17:00 часа.
https://www.livechatalternative.com/