Общоградско есенно почистване от 6 до 12 октомври

Във връзка с поддържането на чистотата на гр.Свиленград Общинска администрация организира общоградско есенно почистване в продължение на една седмица. В периода от 06.10.2014 г. до 11.10.2014 г. се призовават всички жители да съберат и изнесат отпадъците от домовете и дворовете си. На 12.10.2014 г. е организирано масово сметоизвозване на изнесените отпадъци.
Живущите в жилищните квартали да почистят междублоковите пространства и събраните отпадъци да бъдат изнесени до контейнерите.
С цел по-качествено почистване при изхвърлянето на растителни отпадъци е необходимо те да бъдат навързани на снопчета.
Почистването не касае изхвърляне на строителни отпадъци.
https://www.livechatalternative.com/