До 30 октомври е срокът за втората вноска на местните данъци и такси

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация- Свиленград напомня на всички граждани и фирми, че 30 октомври 2014 г., четвъртък, е последният срок за плащане на втора вноска на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци.
След този срок на задължените лица се начислява лихва.
https://www.livechatalternative.com/