На 16.02.2015 г. спират превозите от Свиленград до София и Пловдив в 6.00 часа до подписване на договори с фирмата превозвач

Във връзка с осъществяване на обществен превоз на пътници по линиите Свиленград-София в 6.00 часа, Свиленград – Пловдив в 6.00 часа и обратно, уведомяваме жителите, че на 15.02.2015 г. изтича договорът на настоящия превозвач - фирма „Бойдеви” ЕООД – гр. Свиленград. По искане на фирма „Торре” ЕООД – гр. Харманли с Определение на Административен съд - Хасково е постановено предварително изпълнение на заповедите на Кмета на Общината за сключване на договор с фирма „Торре”. За това определение Община Свиленград все още не е уведомена официално от съда, а с писмо от фирма „Торре” на 12.02.2015 г. В него фирмата иска незабавни действия за сключване на договори за обществен превоз по горепосочените линии. Отчитайки обществения интерес, веднага Община Свиленград подготви необходимите документи и покани фирмата за подписване на договорите на 13.02.2015 г. в 16.30 часа. В отговор на поканата фирмата превозвач уведоми общината с писмо, че „обективно е невъзможно да се яви в общината, да представи платежни документи за внесени гаранции и да подпише договора”. В същото писмо се съобщава, че оферираните в конкурса автобуси не могат да бъдат осигурени. Поради тази причина към момента няма сключен договор с изпълнител на превозите за двете линии Свиленград – София в 6.00 часа и Свиленград – Пловдив в 6.00 часа и до сключването на такъв няма да се извършват превози. Община Свиленград изпрати днес, 13.02.2015г., нова писмена покана до фирма „Торре” за сключване на договорите в понеделник - 16.02.2015 г., в 10.00 часа.
Актуална информация по темата ще бъде публикувана на сайта на общината на 16.02.2015г. и ще бъдат поставени съобщения на информационното табло на Автогара – Свиленград.
https://www.livechatalternative.com/