Проверка на адресите на завърналите се от чужбина свиленградчани за участие в местните избори

Във връзка с организацията на предстоящите през есента на 2015 г. местни избори Общинска администрация-Свиленград уведомява гражданите с адрес Свиленград, завърнали се от трайно пребиваване в чужбина, че в срок не по-късно от 10.04.2015г. /6 месеца преди датата на произвеждане на местни избори / е необходимо да заявят промяна на настоящия си адрес в Общинска администрация, служба ГРАО/стая 216/, по реда на чл.92 от Закона за гражданската регистрация.
След този срок гражданите с настоящ адрес извън Република България, въпреки че имат постоянен адрес в Свиленград, ще бъдат включени в списъка на заличените лица и няма да имат възможност да упражнят правото си на глас на местните избори.
Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко 6 месеца в съответното населено място.

Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място по смисъла на чл.396 от ИК е:
- български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
- български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на РБ.
Лицата с настоящ адрес в чужбина са извън категорията на лицата, които имат право да избират общински съветници и кметове на местните избори през есента на 2015г.
В тази връзка се призовават жителите на община Свиленград, завърнали се от трайно пребиваване в чужбина, да извършат проверка за актуалността на настоящия си адрес в Общинската администрация.
https://www.livechatalternative.com/