Съобщение във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 година

Общинска администрация - Свиленград съобщава, че на 10 октомври 2015 г./събота/ включително, изтича крайният срок, в който избирател/гласоподавател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление до кмета на общината за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.
https://www.livechatalternative.com/