Продължават техническите прегледи на земеделска и горска техника на 05.11.2015 г.

Община Свиленград уведомява всички собственици на земеделска и горска техника, че на 05.11.2015г., от 09.30 часа, в двора на „Холдинг Сакарци”АД- гр.Свиленград ще продължи извършването на прегледи за проверка на техническата изправност на земеделска и горска техника от Контролно-техническа инспекция - Хасково.
https://www.livechatalternative.com/