Втора информационна среща с домоуправители за безплатно саниране на жилищни сгради

Втора информационна среща организира Община Свиленград във връзка с възможността за безплатно саниране на жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони". Срещата ще се състои на 02.12.2015г., сряда, от 17.30 часа в Малката заседателна зала на ОбА. Канят се домоуправители на многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.
https://www.livechatalternative.com/