Съобщение във връзка с годишното приключване на банковите сметки на общината

Във връзка с годишното приключване на банковите сметки Община Свиленград уведомява, че приходните каси ще работят до 10 часа на 30.12.2015 г.
https://www.livechatalternative.com/