Изготвен е проектосписъкът за настаняване в общинско жилище

Община Свиленград съобщава, че на основание чл.14 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд е изготвен проектосписък за настаняване в общинско жилище въз основа на определената към 31.12.2015г. поредност по групи и подгрупи в Община Свиленград.
Проектосписъкът ще бъде изложен на информационното табло в общината на 08.02.2016г. и публикуван на сайта на общината. В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения пред комисията.
https://www.livechatalternative.com/