ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Главна дирекция “Гранична полиция” се обръща към всички, които искат да съдействат в рамките на закона:
При евентуално забелязване на отделни лица или компактни групи, за които имате подозрение, че отговарят на профила на незаконно преминали или опитващи се да преминат държавната граница на Република България:
• Незабавно уведомете местните гранични или полицейски органи чрез посочените по-долу телефони за връзка
Телефони за контакт:
0379/ 7-20-12 – ГПУ Свиленград
ИЛИ ЕДИНЕН ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР 112.
• Посочете:
o мястото, на което лицата са забелязани, евентуалният им брой и състав на групата;
o времето на забелязване, посока на придвижване, евентуално наличие в района на транспортни средства или присъствие на лица-български граждани, чието присъствие в района е необичайно;
• Проследете от дистанция движението на групата и периодично подавайте информация на органите на МВР
(Само при възможост за проследяване от дистанция)
• Посочете всяка друга информация, която прецените за важна по отношение на конкретния случай.
Обръщаме внимание, че: предприемането на действия по физическото задържане на лица, прилагане на насилствени действия спрямо тях или други действия в противовес с правата на човека и закона, могат да бъдат третирани като извършване на административно нарушение или престъпление, във връзка с което извършителите на подобни деяния подлежат на наказателно преследване в съответствие с действащото българско законодателство.
Същевременно очакваме всички граждани, пребиваващи в граничната зона, да приемат с разбиране извършваните спрямо тях проверки от полицейските органи за установяване причините за пребиваването им в района.
Напомняме, че пребиваването в граничната ивица (до 300 метра от линията на държавната граница) под какъвто и да е предлог следва предварително да се съгласува с директора на съответната Регионална дирекция „Гранична полиция” чрез началниците на съответните структури, обслужващи района.

https://www.livechatalternative.com/