Сайтът е в процес на обновяване!

Конкурсната процедура за длъжността Директор на ДГ „Радост” се прекратява поради непостъпване на заявления за участие

Със З А П О В Е Д №1162 от 23.07.2019г. Кметът на Община Свиленград на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА прекратява конкурсната процедура за длъжността Директор на ДГ „Радост”, обявена със Заповед №900/14.06.2019 год., поради непостъпване на заявления за участие.