Сайтът е в процес на обновяване!

Сметосъбирането в Свиленград се извършва по установения график

Община Свиленград продължава да извършва сметосъбиране и сметоизвозване по определения досега график без промяна.