Сайтът е в процес на обновяване!

От 29.07.2019 г. до 10.08.2019 г. от 05.30 часа до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника

В период от 29.07.2019 г. до 10.08.2019 г. от 05.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р.Марица.

Подлежащите на третиране терени са в местности и с площ, както следва:

1. гр.Свиленград
-местност:Канаклийска ува-отстоянието от населеното място е 2 км
-местност:Орманя-отстоянието от населеното място е 2 км
-местност:Пашекьовска ува-отстоянието от населеното място е 2 км
-местност:Подбаяндър-отстоянието от населеното място е 2 км

2. с.Кап.Андреево
-местност:Гюнлюка -отстоянието от населеното място е 2 км
-местност:Биберлика-отстоянието от населеното място е 2 км

3. с.Генералово
-местност:Левка дере -отстоянието от населеното място е 2 км
-местност:Ченгене дере-отстоянието от населеното място е 2 км
-местност:Тополите-отстоянието от населеното място е 2 км