Сайтът е в процес на обновяване!

На 16.09.2019 г. НОИ-Хасково организира в Свиленград специализирани консултации за изчисляване на индивидуален коефициент за определяне на пенсия

Териториално поделение на НОИ-Хасково организира в Свиленград специализирани консултации. Екип от експерти по социално осигуряване ще подпомага гражданите при избора на по-благоприятна методика за изчисляване на индивидуален коефициент, необходим за определяне на размер на пенсия от трудова дейност.
Необходимо е гражданите да представят документ за самоличност, документи за осигурителен стаж и доход, както и обр. УП-2 за осигурителен доход за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор преди 01.01.1997г.
За община Свиленград консултациите ще се проведат на 16.09.2019г. от 10.00- 14.00 часа в сградата на Общинска администрация-Свиленград, бул.”България” №32, Център по проблемите на детската личност.