График на комисия за землищата на територията на община Свиленград във връзка с чл.37в от ЗСПЗЗ.

График на комисия за землищата на територията на община Свиленград във връзка с чл.37в от ЗСПЗЗ.

https://www.livechatalternative.com/