Заповед № ПО-09-9/05.08.2019г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково, във връзка с чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл,72б от ППЗСПЗЗ.

Заповед № ПО-09-9/05.08.2019г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково, във връзка с чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл,72б от ППЗСПЗЗ.

https://www.livechatalternative.com/