Сайтът е в процес на обновяване!

Обявление във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018г.

Обявление във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018г.