Сайтът е в процес на обновяване!

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище гр.Свиленград

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище гр.Свиленград