Обявление във връзка с изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Файлове:

obiavl_pril2_20181023.docx obiavl_pril2_20181023.docx

https://www.livechatalternative.com/