ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД УВЕДОМЯВА,че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД УВЕДОМЯВА,че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се по ул.”Хризантема”, ул.” Здравец”, ул.” Синчец”, ул.”Ал.Кипров”, ул.”Теменуга”, ул.”Обединение”, ул.”Витоша”, ул.”Княз Борис”- участъка до ул.”23-ти септември”, ул.”23-ти септември” в участъка до ул.”Д-р Стр.Дочков”, ул.”Ст.Стамболов” - в участъка от ул.”23-ти септември” до ул.”Гео Милев”, ул.”Д-р Стр.Дочков” - в участъка до ул.”Княз Борис”, ул.”Родопи” в участъка от 23-ти септември до ул.”Д-р Стр.Дочков”, ул.”Шипка”, ул.”Чавдар”, ул.”Свобода”, ул.”Искър”, ул.”Сан Стефано” - в участъка от ул.”Д-р Стр.Дочков”, ул.”Възраждане”, ул.”Младост”, ул.”Тракия”, ул.”Ат.Далчев”, ул.”Язовирска”, ул.”23-ти септември” в участъка от ул.”Д-р Стр.Дочков” до ул.”Тен.Скобелев”, ул.”Братя Миладинови” в участъка от ул.”Язовирска” до ул.”Оборище”, ул.”Ген.Скобелев” в участъка от ул.”Сан Стефано” до ул.”Оборище”, ул.”Рила”, ул.”Отец Паисий” в участъка от ул.”23-ти септември” до ул.”Ген.Скобелев”, ул.”Ген.Скобелев” в участъка от ул.”Отец Паисий” до ул.”Оборище”, ул.”Братя Миладинови” участъка от ул.”Оборище” до ул.”Васил Левски”, ул.”Черно море”, ул.”Оборище”, ул.”Родопи” в участъка от ул.”Д-р Стр.Дочков” до ул.”Отец Паисий”, ул.”Бачо Киро”, ул.”Михаил Шомов”, ул.”Сергей Румянцев” е съставен Констативен акт № 1/07.05.2014 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на строежа. Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Свиленград, област Хасково, бул."България" № 32, стая № 210. Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано от 08.05.2014 г. пред Кмета на Община Свиленград. Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 08.05.2014 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ.

09.05.2014 г.
https://www.livechatalternative.com/