Уведомяваме Ви, че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани…Уведомяваме Ви, че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се на територията на Община Свиленград по ул.”Шести септември”, ул.”Васил Левски” в участъка от ул.” Княз Борис” до ул.”Гео Милев”, ул.”Жулио Кюри”, ул.”Тодор Каблешков”, ул.”Христо Шишманов” в участъка от автогарата до ул.”Гео Милев, ул.”Гео Милев”, ул.”Димитър Благоев”, ул.”Васил Левски” в участъка от ул.”Димитър Благоев” до бул.”България”, ул.”Ст.Стамболов”, ул.”Яна войвода”, ул.”Преображенско въстание”, ул.”Цанко Церковски”, ул.”Бузлуджа”, ул.”Бурденис”, ул.”Бенковски”, ул.”Самарско знаме”, ул.”Христо Шишманов”, ул.”Гео Милев” до х-л “Свилена”, ул.”Георги Скрижовски”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Македония”, ул.”Московска”, ул.”Георги Сава Раковски”, ул.”Ал.Стамболийски” в участъка от х-л.”Свилена” до ул.”Цар Симеон Велики”, ул.”Алеко Константинов” в участъка от ул.” Цар Симеон Велики” до ул.”Ал.Стамболийски”, бул.”България” от поликлиниката до ул.”Зорница”, ул.”Зорница” в участъка до ул.”Георги Кирков”, ул.”Георги Кирков”, ул.”Христо Ботев” в участъка от ул.”Георги Кирков” до бул.”България”, ул.”Детелина”, ул.”Славянска”, ул.”Пушкин”, ул.”Кап.Петко войвода”, ул.”Тодор Кирков”, ул.”Бяло море”, ул.”Граничар”, ул.”Комуна” в участъка между ул.”Граничар” и ул.”Зорница”, ул.”Божур” в участъка между ул.”Граничар” и ул.”Зорница”, ул.”Индже войвода” в участъка между ул.”Граничар” и ул.”Зорница” е съставен Констативен акт № 3/30.05.2014 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на строежа. Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Свиленград, област Хасково, бул."България" № 32, стая № 210. Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано от 31.05.2014 г. пред Кмета на Община Свиленград. Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 31.05.2014 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ.

02.06.2014 г.
https://www.livechatalternative.com/