Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова”, собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова”, собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на с.Мезе.Двата УПИХVІІ-291иУПИVІІІ-291 в кв.6 по плана с.Мезек се отреждат за” къща за гости „и се определя свободно застрояване в тях. Проекта се намира в Общинска администрация гр.Свиленград,отдел „Устройство на територията,стая №214 и може да се разглежда от 8,30часа до 17,30часа. от заинтересованите страни. Искания, предложения и възражения по проекта за ПУП-ПЗ се правят до кмета на Община Свиленград в 14 дневен срок от датата на получаването на съобщението,съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.

03.08.2015 г.