Дневен ред за заседанията на постоянните комисии в ОбС- Свиленград през м. Май 2012г.

Файлове:

Дневен ред за заседанията на постоянните комисии в ОбС- Свиленград през м. Май 2012г. Дневен ред за заседанията на постоянните комисии в ОбС- Свиленград през м. Май 2012г.

https://www.livechatalternative.com/