Предложение за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Файлове:

Предложение за изменение и допълнение на Наредба №10  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Предложение за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

https://www.livechatalternative.com/