Предложение за промяна в Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Свиленград в частта,касаеща цени на услуги в областта на историческото наследство,култура,туризъм,образование и здравеопазване

Файлове:

Предложение за промяна в Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Свиленград в частта,касаеща цени на услуги в областта на историческото наследство,култура,туризъм,образование и здравеопазване Предложение за промяна в Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Свиленград в частта,касаеща цени на услуги в областта на историческото наследство,култура,туризъм,образование и здравеопазване

https://www.livechatalternative.com/