Проект на наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Свиленград

Файлове:

Проект на наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Свиленград Проект на наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Свиленград

https://www.livechatalternative.com/