Проект за изменение на Раздел VІ от Приложение №2 / Цени на неуредените със закон услуги, предоставяни от Общината на физически и юридически лица/ от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Файлове:

Проект за изменение на Раздел VІ от Приложение №2 / Цени на неуредените със закон услуги, предоставяни от Общината на физически и юридически лица/ от  Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Проект за изменение на Раздел VІ от Приложение №2 / Цени на неуредените със закон услуги, предоставяни от Общината на физически и юридически лица/ от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

https://www.livechatalternative.com/