Проект за Изменение в чл. 26, ал. 14 от Наредба №19 За условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на община Свиленград

Файлове:

Проект за Изменение  в чл. 26, ал. 14 от Наредба  №19 За условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на община Свиленград Проект за Изменение в чл. 26, ал. 14 от Наредба №19 За условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на община Свиленград

https://www.livechatalternative.com/