Проект за изменение на чл.15 от Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Свиленград.

Файлове:

Проект за изменение на чл.15 от Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Свиленград. Проект за изменение на чл.15 от Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/