Сайтът е в процес на обновяване!

Проекта за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград

Файлове:

Проекта за изменение и допълнение на Наредба №17  за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград Проекта за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград