Сайтът е в процес на обновяване!

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 20 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Свиленград

Файлове:

Проект  за изменение  и допълнение на Наредба № 20 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Свиленград Проект за изменение и допълнение на Наредба № 20 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Свиленград